Logo@2X

De zelfstandig ondernemer onderscheidt zich en verdient SUPER STEUN

De zelfstandig supermarktondernemer onderscheidt zich door zijn bijdrage aan lokale activiteiten, verenigingen en sociale contacten. De zelfstandig supermarktondernemer is dan belangrijk voor de vitaliteit en leefbaarheid van de buurt of het dorp. Vandaar dat de lokale supermarkt onmisbaar is en niet mag verdwijnen. Want dan verdwijnt er veel meer dan alleen de winkel. Meer dan 10.000 consumenten hebben dat nadrukkelijk onderschreven. Zij geven aan waarom die lokale supermarkt voor hen persoonlijk zo belangrijk is. Dat moeten ook beleidsmakers zich realiseren bij het maken van nieuwe regels en wetten. Het wordt steeds lastiger om te ondernemen en nieuwe regels kunnen leiden tot sluiting van winkels. Geef de ondernemer de ruimte en het vertrouwen om te ondernemen en zo bij te dragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van buurten en dorpen.

Pijnpunten

Enkele voorbeelden van wetten en regels die het ondernemen voor zelfstandig supermarktondernemers lastiger maken:

 • Verhoging van accijnzen en daarmee een groter prijsverschil ten opzichte van onze buurlanden
 • Verhoging van het minimumloon en het terugbrengen van de werkweek naar 36 uur als rekeneenheid
 • Het voorgenomen verbod op de verkoop van tabak
 • Het grote verschil tussen het bruto-loon en de werkgeverslasten, de zogenoemde WIG

En daarnaast ook nog ontwikkelingen als:

 • Stijgende huur- en energiekosten
 • Winkelcriminaliteit
 • De noodzaak tot verduurzaming

Wilt u hierover meer informatie of in gesprek met het Vakcentrum bel of mail:
Vakcentrum
(0348) 41 97 71
reactie@vakcentrum.nl

De zelfstandig winkelier heeft MEERwaarde

 • Lokale en maatschappelijke sponsoring
 • Werkplezier & ontplooiing
 • Veiligheid & leefbaarheid
 • Gezondheid & beweging
 • Solidariteit & zorg
 • Duurzame bedrijfsvoering & producten
 • Lokale economie & samenwerking
 • Sport & verenigingen
 • Cultuur & tradities
 • Feest & plezier
 • Voor jongeren & de toekomst
 • Kennis & advies

Dag van de Ondernemer

Vakcentrum-bestuurslid Froukje Mulder is op uitnodiging van Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) naar demissionair minister president Mark Rutte gegaan als start van de Dag van de Ondernemer.

Zij heeft in dit gesprek in het Torentje nog eens de belangrijke rol van de lokale winkelier benadrukt. Een rol die door Mark Rutte van harte wordt onderschreven. Hij schrijft op de SUPER STEUN krant:

"Fantastisch wat kleine en grote supermarkten in dorpen en wijken doen voor samenhang, gezelligheid, naar elkaar omkijken. Mark Rutte"

Daarnaast heeft directeur Patricia Hoogstraaten een exemplaar van de SUPER STEUN krant overhandigd aan minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens.

Geef de ondernemer de ruimte en het vertrouwen om te ondernemen en zo bij te dragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van buurten en dorpen. De lokale zelfstandig supermarktondernemer verdient SUPER STEUN.

Mark Rutte en Froukje Mulder

Mark Rutte en Froukje Mulder (hoofdbestuurslid Vakcentrum)

Minister EZK Micky Adriaansens ontvangt de SUPER STEUN krant 
van Patricia Hoogstraaten (directeur Vakcentrum)

Ruim 10.000 reacties

Vakcentrum gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. 
Lees meer over cookies.